Corona gerelateerde klachten

  • Post IC Syndroom – en hun naasten
  • Verdriet en rouwverwerking na overlijden van een dierbare
  • Omgaan met de maatregelen opgelegd door COVID – 19 (zoals bijvoorbeld eenzaamheid, angstige en depressieve gevoelens)