Click "Enter" to submit the form.

Onderzoek

Tijdens ons eerste gesprek, de intake, staan we stil bij de zorgen die u heeft. Soms wordt er gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Of juist om aanvullend onderzoek te doen – dit hangt af van het soort probleem.

Soms is aanvullend onderzoek nodig en wordt een ontwikkelingsanamnese afgenomen of bijvoorbeeld persoonlijkheidsonderzoek om de hulpvraag beter inzichtelijk te maken voor zowel u als voor de psycholoog.

Daarnaast is het mogelijk dat u gevraagd wordt om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek, dit zal ten alle tijden in overleg gaan – ten behoeve van het schrijven van stukken voor mijn proefschrift.

Uiteindelijk wordt dit in een verslag verwerkt en worden de uitkomsten met u besproken.